PAGKAKAISA

Ang pagkakaisa’y tulad ng halaman
na dapat diligin, dapat alagaan;
Pag sa ating puso’y inggit ang umiral,
ang magiging bunga’y wasak na samahan.

Sa pagkakaisa’y sama-sama tayo,
buklod-buklod tayong mga Pilipino;
Ipakita nating tayo’y matalino
at handang tumulong sa lahat ng tao.

Ang pagkakaisa’y mabisang sandata
upang buhay natin ay maging masaya;
Sa pagkakaisa’y lakas ang kasama,
lakas na totoo’t lubhang mahalaga.

Tayo’y Pilipino, iisa ang bayan,
iisa ang lahi na pinanggalingan;
Tayong Pilipino ay may kasabihan:
“Sa pagkakaisa ang pagtatagumpay”

...Cayetano G. Santos, M. D.


-"Unity" was published in Tambuli March 2000.